Tuesday, May 13, 2008

Sofaz - Kepantasanku
sOFaz - LeBih BAik BEGiNi
soFaz - IziNkaNku mEmiLIkimu
soFaz - DiwAKtu HiDupKu
soFaz - kau diHati ku
soFaz - aNGkARa